Søk etter turer og aktiviteter

Vis avansert søk

Fakta

Turdatoer
05.06.2012

Merk at datoen for denne turen er passert!

Invitasjon til kurs i merking og vedlikehold av turstier

Til alle som er interessert. Sti og merkekurs på Nordberg Fort 5. juni kl 1800-2100.

- Merking og vedlikehold
- Bruk av GPS
- Nasjonal standard turskilt
- Grunneieravtaler
- Praktiske erfaringer
- Løypegrupper


Tid: Tirsdag 5. juni kl. 18.00-21.30.

 

Sted: Nordberg Fort, Lista.

 

Arrangør: Lister Friluftsråd.

 

Enkel bevertning.

 

 

Formål

Spesielt i Farsund og Lyngdal er det stort behov for at eksisterende turstier og turveier blir oppgradert gjennom skjøtsel og vedlikehold. I tillegg har mange av stiene behov for merking og skilting. I Hægebostad og Kvinesdal er det aktive turgrupper som tilrettelegger for turgåing. Flekkefjord har Flekkefjord og Oplands Turistforening (FOT), mens Sirdal har Stavanger Turistforening (STF) og Sirdalsferie AS som aktive tilretteleggere. Slik situasjonen er i dag i Lister er det derfor størst behov for å danne løypegrupper i Farsund og Lyngdal. Kurset er imidlertid også ment for allerede eksisterende turgrupper, samt andre aktører som ønsker mer informasjon om merking og vedlikehold av turstier.

 

Kurset har dermed flere formål:

1)      Informere om tilrettelegging og merking av turløyper, inkludert grunneieravtaler.

2)      Erfaringsutveksling i forhold til merking og vedlikehold av turstier.

3)      Starte løypegrupper i Farsund og Lyngdal. Løypegruppene vil bestå av frivillige som ønsker å være med på oppgradering og vedlikehold av løypenettet i kommunene.

 

 

Målgruppe

Frivillige enkeltpersoner både med og uten erfaring på tema, frivillige lag og foreninger (turlag, idrettslag, historielag, bygdelag, m.m.), reiselivsaktører, helsearbeidere og kommunene ved friluftslivsansvarlige.

 

 

 

 

 

Program

 • Innledning – bakgrunn og formål med kurset v/Lister Friluftsråd
 • Merking og vedlikehold av turstier v/Jarle Nilsen
  • Planlegging og merking av stier
  • Retningslinjer for rydding av stier
  • Varding og staker
  • Vedlikehold
  • Ytterligere tilrettelegging; klopper og gangbaner
 • Stedfesting av tur- og friluftsruter med GPS v/Trond Rafoss, Naturforvalter
 • Kaffepause
 • Nasjonal standard for turskilt v/Erling Løfsnes, Turistsjef for Lindesnesregionen
 • Grunneieravtaler v/Arne Kristensen og Lister Friluftsråd
 • Praktisk erfaring v/Johan Sunde fra Flekkefjord og Oplands Turistforening (FOT)
 • Danne løypegruppe for Farsund og Lyngdal v/Lister Friluftsråd

 

 

Kursmateriale

Vi legger opp til en klassisk profil og bruk av internasjonale standarder, og tar utgangspunkt i ‘Merkehåndboka’ utgitt av DNT, Forbundet Kysten og Friluftsrådenes Landsforbund.

 

Deltakere i løypegrupper vil få utlevert ‘Merkehåndboka’ på kurset.

 

 

Påmelding

Innen søndag 3. juni pr e-post til lister@friluftsrad.no. Ved stor påmelding gjelder førstemann til mølla.

 

Det er ingen kursavgift.

 

For ytterligere informasjon ta kontakt med Tina Bringslimark i Lister Friluftsråd på mob.: 97 13 27 28 eller e-post lister@friluftsrad.no